Domov

Slovensko toksikološko društvo je prostovoljno združenje občanov, ki se strokovno ukvarjajo s toksikologijo.

Namen društva je vzdrževanje in promocija znanja toksikologije in izmenjava informacij iz različnih toksikoloških in sorodnih področij.

Slovensko toksikološko društvo ima na podlagi odločbe 973/2001 status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Društvo je član mednarodnih toksikoloških združenj EUROTOX (http://www.eurotox.com/) in IUTOX (https://www.iutox.org/).

Uradno glasilo društva je Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (Archives of Industrial Hygiene and Toxicology).Revija izhaja štirikrat letno. Petletni faktor vpliva je 1,335 oziroma 1,117 v 2017). Več informacij najdete na: https://hrcak.srce.hr/aiht