Domov

Društvo je prostovoljno združenje občanov, ki se strokovno ukvarjajo s toksikologijo.

Namen društva je vzdrževanje in promocija znanja toksikologije in izmenjava informacij iz različnih toksikoloških in sorodnih področij.

Društvo je član mednarodnih toksikoloških združenj EUROTOX (http://www.eurotox.com/) in IUTOX (https://www.iutox.org/).

Uradno glasilo društva je Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (Archives of Industrial Hygiene and Toxicology).Revija izhaja štirikrat letno. Petletni faktor vpliva je 1,320 oziroma 1,395 v 2016). Več informacij najdete na: https://hrcak.srce.hr/aiht

Četrti kongres Slovenskega toksikološkega društva (SloTOX)

Vabilo Kongres SloTOX 2019

Kanabinoidi pod drobnogledom: njihova toksičnost in uporabnost

Zbornik predstavitev z EUROTOX tečaja regulatorne toksikologije