PrijavaGosti
Prisotni 42 gostov .
Najdete nas tudi na

The Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Masaryk university - Large Research Infrastructure of the research of toxic compounds in the Environment (Stockholm Convention Regional centre for capacity building and transfer of technology in Central and Eastern European countries and National centre for persistent organic pollutants) - would like to extend to you an invitation to attend the international 11th Summer School on Toxic Compounds in the Environment 2015 , which will commence from 15th June to 20th June 2015 at RECETOX, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

We cordially invite you to participate in this summer school. We would be greatly pleased to welcome you in Brno.
For more information please refer to the first announcement at the annex or the RECETOX web pages : http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=odborne-akce--11th-summer-school-on-toxic-compounds-in-the-environment-2015
Registration is open on the web page: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/?lang=en
Do not hesitate with registration, summer school is limited to 40 participants.
We are looking forward to seeing you in Brno.
Attachment: Flyer summer school 2015
With best regards,
RECETOX team


 

 
http://www.degruyter.com/view/j/aiht

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju – Archives of Industrial Hygiene and Toxicology

Faktor vpliva za leto 2013 je 0,727, petletni faktor je 0,980.

 

V sredo, 17. 4. 2013, je Slovensko toksikološko društvo svečano podelilo naziv častnega člana prof. dr. Valentinu Skubicu. Podelitev in predavanje sta bila v podiplomski predavalnici Veterinarske fakulete, ki je prijazno omogočila prostorske možnosti za podelitev in predavanje.

Novi častni član je pripravil predavanje, v katerem je predstavil razvoj toksikologije v zadnjih 50 letih kot ga je doživel (in pri njem sodeloval) tudi sam. Predavanje je bilo izredno zanimivo in prepleteno z različnimi zanimivostmi kot je to v navadi pri profesorjevih prispevkih.

Upravni odbor se v imenu članov zahvaljuje profesorju za predavanje in mu čestita za izvolitev v naziv.

Častni član STD, prof. dr. Valentin Skubic, dr. vet. med.

 

The value of acute toxicity testing of pharmaceuticals for estimation of human response

Highlights

Acute oral LD50 of rats have poor correlation with the METD, and cannot be used as a classification criteria. ► Substances with very low therapeutic doses are not identified with the use of oral LD50. ► We propose that the acute toxicity based on rat LD50 dose is not used as a basis for classification of pharmaceuticals.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230012000165?v=s5

http://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2012.01.005