Gosti
Prisotni 48 gostov .
Najdete nas tudi na

Upravni odbor
Predsednica: Lucija Perharič
Podpredsednik: Jernej Kužner
Tajnica: Lucija Peterlin Mašič
Blagajnik: Žiga Jakopin
Član za stike z javnostjo: Marjan Vračko

Nadzorni odbor
Marija Sollner Dolenc
Ester Lovšin Barle
Mateja Bolčič Tavčar

Častno razsodišče
Metka V. Budihna
Lucija Kolar
Janez Mavri

Urejanje spletne strani
Enej Bačić