Rok za oddajo izvlečkov za 10. kongres toksikologije v državah v razvoju in hkratni 12. kongres Srbskega toksikološkega društva je podaljšan do 5. februarja 2018. Več na: www.ctdc10.rs

 

The environment not only alters our genes, but also our gene expression. Alteration of the genes are well documented and can be determined with several validated in vitro and in vivo methods, however aleterations of gene expression is a new and complex field, termed epigenetics.

Epigenetics is the study of heritable changes in gene expression or phenotype occurring
without changes in DNA sequence.

This review focuses on the evidence that the prenatal/fetal period is highly susceptible to
epigenomic dysregulation with implications for health, both lifelong and transgenerationally. There are examples of developmental exposure to various environmental pollutants shown to induce epigenetic changes and neurodevelopmental deficits and diseases.

Prenatal Environmental Exposures, Epigenetics, and Disease

Frederica Perera and Julie Herbstman

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC0-520J97V-1&_user=6433474&_coverDate=01%2F20%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000006118&_version=1&_urlVersion=0&_userid=6433474&md5=f8fadf569b6bb8d2c2e5bac0b22e50a8&searchtype=a

Copyright © 2011 Published by Elsevier Inc.

Zadnjič posodobljeno (Sobota, 22 Januar 2011 08:47)

 
Evropska agencija za kemikaije in Evropska agencija za varnost hrane sta pripravili smernice za identifikacijo kemičnih motilcev endokrinega sistema (endocrine disrupting chemicals). Smernice so v javni razpravi do  31. januarja 2018. Več na:
 
  • Srbsko toksikološko društvo (SETOX) in Mednarodna zveza toksikologov (IUTOX) nas vabita, da se udeležimo 10. kongresa toksikologije v deželah v razvoju in hkrati 12. srbskega toksikološkega kongresa, ki bo od 18. do 21. aprila 2018 v Beogradu. Rok za oddajo izvlečkov je 15. januar 2018. Vse ostale informacije najdete na: www.ctdc10.rs

  • Letni kongres Britanskega toksikološkega društva bo v Newcastlu od 16. do 18. aprila 2018. Več na: http://www.thebts.org/

  • Letošnji kongres EUROTOX bo od 2. do 5. septembra v Bruslju. Več na: http://www.eurotox-congress.com/2018/

  • Na lanskem EUROTOX kongresu smo podpisali pogodbo med STD in EUROTOXom v zvezi z organizacijo kongresa EUROTOX2021, ki bo septembra 2021 v Ljubljani. Začetne priprave so stekle lansko jesen.

  • Oktobra lani je naše društvo imelo v načrtu organizacijo specializiranega EUROTOX tečaja »Regulatorna toksikologija« v Ribnem pri Bledu. Novi Odbor za izobraževanje nas je teden dni, potem ko je bil tečaj potrjen na občnem zboru Eurotoxa, presenetil z umikom dogovorjene finančne podpore, in predlagal, naj tečaj prestavimo v 2018. Ker smo termin tečaja pred tem že dvakrat prestavili, bomo morali poiskati novo lokacijo, kajti iz hotela Ribno so nam sporočili, da bodo v primeru rezervacije v prihodnosti zahtevali 30 % vnaprejšnje plačilo. Upravni odbor EUROTOX zaseda v februarju. V kolikor nam bodo pisno zagotovili, da se nenadna sprememba stališča v zvezi s podporo organizaciji  tečaja ne bo ponovila, bomo tečaj organizirali letos jeseni.

 

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 11 Januar 2018 15:22)

 

 

The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which was adopted May 23, 2001 and entered into force on May 17, 2004, is a global treaty whose purpose is to safeguard human health and the environment from highly harmful chemicals that persist in the environment and affect the well-being of humans as well as wildlife.

http://toxipedia.org/display/toxipedia/Stockholm+Convention;jsessionid=60A317FC8858FB57D90A483779D2680B

 

Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 12 December 2010 11:19)

 
Več člankov...