Okt 30

oktober 30, 2019

Razpisa 2 delovnih mest pri EFSA

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) razpisuje dve delovni mesti, in sicer eno na področju ekotoksikologije in ostankov fitofarmacevtskih sredstev v hrani   Scientific Officer – Ecotoxicology/Plant Protection Products Residues ; View& recommend job) in drugo na področju molekularne Scientific Officer – Molecular Biology ;  View& recommend job. Rok za oddajo prijav je 18.11.2019 ob polnoči.

Posted in Nerazvrščeno

Sep 29

september 29, 2019

Delavnica OCENA TVEGANJA KEMIJSKIH DEJAVNIKOV IZ OKOLJA

Delavnica namenjena strokovnjakom, ki tovrstna tveganja ocenjujejo, oziroma tistim, ki morajo oceno tveganja dobro razumeti za izvajanje procesov, kot so npr. upravljanje s tveganji in komunikacija tveganja, bo v ponedeljek, 14. 10. 2019, s pričetkom ob 8.30 uri v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Trubarjeva 2, Ljubljana. Glede nato, da je število mest omejeno so potrebne predhodne prijave na spletnem naslovu https://anketa.nijz.si/a/124599. Za udeležbo na delavnici smo vložili vlogo za dodelitev licenčnih točk na Zdravniško zbornico. Program in ostale informacije najdete v priponki. Vljudno vabljeni!

Posted in Nerazvrščeno

Jun 6

junij 6, 2019

J. A. Scopoli in živinozdravstvo

»V letu 2018 je Slovenski veterinarski zbornik (Slovenian Veterinary Research), ki ga izdaja Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, izdal posebno izdajo revije v celoti posvečeno J. A. Scopoliju z naslovom » J. A. Scopoli in živinozdravstvo«, ki jo lahko najdete na tej povezavi https://www.slovetres.si/index.php/SVR/issue/archive

(Slo Vet Res (2018), 55 (Suppl 21): 1-48). Besedilo je pripravil prof. dr. Jože Jurca (upokojeni profesor Veterinarske fakultete v Ljubljani), ki bo imel v četrtek, 13.6.2019 ob 18h, tudi predavanje o Scopoliju kot živinozdravniku v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.«

Povezava:
https://www.dropbox.com/s/hupnracw2cjzxkh/63-77-PB.pdf?dl=0

Posted in Nerazvrščeno

Maj 28

maj 28, 2019

Odziv urgentnih ekip in drugih služb na kemijske nasreče

V Dolenjskih toplicah bo od 30.5. do 1.6. 2019 potekal Mednarodni tečaj “International Course for Emergency Medical and Other Services’ Response in Chemical Accidents”. Več… v priponki.

Posted in Nerazvrščeno

Apr 24

april 24, 2019

Glifosat in rak na Dravskem polju

Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani so pred kratkim predstavili poročilo o Incidenci raka na Dravskem polju s poudarkom na občini Rače-Fram in okoliških naseljih. V Račah obratuje tovarna Albaugh TKI d.o.o. (nekdaj Pinus Rače).  Tovarna med drugim proizvaja pripravke za zatiranje plevela, ki vsebujejo herbicid glifosat. Strokovnjakinje z Onkološkega inštituta so raziskavo izvedle po naročilu omenjene tovarne, zaradi naraščajoče zaskrbljenosti lokalnega prebivalstva, da na območju Rač prebivalci pogosteje zbolevajo za rakom med drugim tudi zaradi proizvodnje pripravkov na bazi glifosata.  V oddaji Intelekta Radia Slovenija je 16. 4. 2019 tekla razprava o poročilu Onkološkega inštituta in o glifosatu. V oddaji je sodelovala tudi predsednica Slovenskega toksikološkega društva. Oddaja je dostopna na  https://radioprvi.rtvslo.si/2019/04/glifosat-buri-duhove in https://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta. Sicer je Slovensko toksikološko društvo na svojem 3. kongresu glifosatu namenilo sklop “Glifosat pod drobnogledom”. Zbornik tega kongresa je dostopen na  https://www.dropbox.com/s/guxe7qox5n0jrs7/Zbornik3simpslotoxend2692017.pdf?dl=0.

Posted in Nerazvrščeno

Mar 28

marec 28, 2019

Simpozij Avstrijskega toksikološkega društva

ASTOX Symposium 2019: Challenges in Toxicology and Risk Assessment
25 – 26 April 2019, Vienna, Austria
Abstract submission deadline: 1 April 2019
Glej: http://www.astox.at/

Posted in Nerazvrščeno

Mar 7

marec 7, 2019

Feb 27

februar 27, 2019

Seminarja na Nacionalnem inštitutu za biologijo

V sredo 27.2.2019 ob 14h bo na NIB, Večna pot 111 v Ljubljani seminar DINOFLAGELATI, DIATOMEJE, NJIHOVI TOKSINI IN ZASTRUPITVE S HRANO.

V sredo 6. 3. 2019 pa bo na isti lokaciji ob 14h seminar KONOPLJA IN RAKAVE BOLEZNI: ZNANOST PROTI PREDSODKOM IN ZLORABI.

Posted in Dogodki

Dec 13

december 13, 2018

Letni kongres Britanskega toksikološkega društva

Britansko toksikološko društvo bo v 2019 praznovalo 40 let. Obletnico bodo obeležili na rednem letnem kongresu, ki bo od 15. -17 aprila 2019 v Cambridgu. Rok za oddajo izvlečkov je 1. febnruar 2019. Več na: http://www.thebts.org/bts-annual-congress-2019/

Posted in Dogodki

Dec 11

december 11, 2018

Tveganja za zdravje pri iskanju in pridobivanju nafte in plina

Evropska komisija je objavila stališče Znanstvenega odbora za zdravje, okolje in porajajoča se tveganja o tveganjih in vplivih na zdravje v povezavi z iskanjem in pridobivanjem nafte in zemeljskega plina. Pri teh aktivnostih se poveča izpostavljenost številnim okoljskim dejavnikom tveganja, med drugim nevarnim kemikalijam, kot so biocidi, hlapne organske snovi, poliaromatski ogljikovodiki, trdim delcem in hrupu, narastejo pa tudi seizmološke aktivnosti. Stališče je dostopno na: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_013.pdf

Posted in Novice