Slovensko toksikološko društvo je svojo 15. obletnico obeležilo s kongresom: Kemijski povzročitelji hormonskih motenj - od molekule do človeka. Kongresa, ki je potekal 23. in 24. 4. 2015  v Ljubljani, se je udeležilo 90 delegatov. Na kongresu so bili predstavljeni predvsem domači izsledki vplivov kemijskih povzročiteljev hormonskih motenj na zdravje ljudi in drugih organizmov, izsledki temeljnih raziskav, testne metode, zakonodaja in strategija.

Slovenian Society of Toxicology marked its 15th anniversary with a congress: Endocrine disrupting chemicals - from molecule to man.   The congress was held from 23rd to 24th April, 2015 in Ljubljana and was attended by 90 delegates. The presentations included predominantely the results of national investigations on endocrine disrupting chemicals' effects on humans and other organisms, the results of basic research, the testing methods, legislation  and strategy.

 

Zbornik izvlečkov/the book of abstracts...