Znanstveni odbor za porajajoča se in na novo ugotovljena tveganja za
zdravje (SCENIHR - Scientific Committee on Emerging and Newly Identified
Health Risks), ki deluje pri Evropski komisiji,  je objavil stališče v
zvezi z varnostjo  amalgamskih zobnih zalivk in zobnih zalivk iz drugih
materialov (The safety of dental amalgam and alternative dental
restoration
materials for patients and users)

Amalgam je zlitina iz 50% živega srebra, 35% srebra, 9% kositra, 6%
bakra ter cinka v sledeh. Amalgam se v zobozdravstvu uporablja že več
kot 150 let. Podobne starosti so tudi nasprotujoča si stališča v zvezi z
njegovo varnostjo. Znanstveni odbor  SCENIHR na podlagi dosedanjih
znanstvenih dognanj meni,  da ne amalgamske ne zobne zalivke iz drugih
materialov niso zdravju škodljive. Odbor predlaga, naj bo izbira
materiala za zobne zalivke prilagojena posameznemu bolniku. Upošteva naj
se, ali gre za mlečne ali stalne zobe, morebitno alergijo na živo srebro
oziroma druge materiale,  nosečnost,  oziroma morebitno prisotnost
bolezni ledvic. Ob tem dodaja,  da so potrebne nadaljnje raziskave v
zvezi s škodljivostjo živega srebra za živčni sistem pri subpopulacijah
z določenimi genetskimi polimorfizmi,  saj je bilo pri nosilcih
nekaterih genetskih polimorfizmov ugotovljeno povečano tveganje za
razvoj škodljivih učinkov pri izpostavljenosti živemu srebru iz
amalgamskih zobnih zalivk.  Prav tako so potrebne nadaljnje opredelitve
toksikoloških profilov alternativnih materialov, ki se uporabljajo  za
zobne zalivke. Mnenje  SCENIHR je dostopno na:
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_046.pdf.

 

AMALGAM