Člani Slovenskega toksikološkega društva smo sodelovali pri pripravi Ocene tveganja za zdravje potrošnikov zaradi izpostavljenosti ostankom zdravil za uporabo v veterinarski medicini v medu in satju. Poglobljena ocena je potrdila preliminarno oceno, in sicer da ostanki ilegalno proizvedenih zdravil, ki so jih nekateri slovenski čebelarji uporabljali za zdravljenje varoje, ne predstavljajo tveganja za zdravje potrošnikov. Vendar menimo, da zaključki ocene tveganja ne smejo vplivati na ukrepe v zvezi s proizvodnjo in uporabo ilegalnega pripravka za zdravljenje varoj. Ilegalno proizvedeno zdravilo ne ustreza zahtevanim standardom kakovosti in se ne sme uporabljati v praksi.

Ocena tveganja za med (PDF)