Evropski Direktorat za zdravje in varno hrano objavlja razpis za "ad hoc ocenjevalce tveganja" v podporo SCHEER ( Znanstveni odbor za zdravje, okolje in porajajoča se tveganja) za izdelavo hitrih ocen tveganja v primeru čezmejnih kemijskih nevarnosti v sklopu uredbe 1082/2013). Več na povezavi: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/call_experts/call_experts_2016_en.htm