V zadnji številki društvenega glasila Arhiv za higienu rada i toksikologiju (Archives of Industrial Hygiene and Toxicology , Vol.67 No.2) je  izšlo nekaj prispevkov, ki so bili predstavljeni na lanskem kongresu našega društva: 
Zadnik in Krajc: Epidemiological trends of hormone related cancers in Slovenia.  
Gaberšček in Zaletel: Epidemiological trends of iodine-related thyroid disorders: a case from Slovenia. 
Perharič in sod. EU strategy on endocrine disrupting chemicals and the current position of Slovenia. 
Klančar in sod. Levels of pharmaceuticals in Slovene municipal and hospital waste waters: a prelininary study.