EUROTOX  organizira začetne in spcializirane tečaje (http://www.eurotox.com/education/) za pridobitev kreditnih točk za naziv ERT - European Registered Toxicologist (http://www.eurotox.com/ert/). Poročilo s tečaja Genotoksičnost in rakotvornost je na naslednji povezavi:Poročilo o EUROTOX tečaju