Zbornik XXIV. seminarja "IN MEMORIAM DR. DUŠANA REJE" z naslovom Kemikalije v okolju in rak je dostopen na: