Odbor za oceno tveganja pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) je opravil   ponovno presojo v zvezi z razvrstitvijo herbicida glifosata, aktivne snovi v pripravkih za zatiranje plevela. Odbor je zaključil,  da glifosat ni rakotvoren. Več na: https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa