V javni obravnavi je dokument Svetovne zdravstvene organizacije o metodah za presojo imunotoksičnosti nanomaterialov. Rok je 18.8.2017. Dokument je dostopen na http://www.who.int/ipcs/Immunonano/en/.