Prispevek namenjen testiranju prevoda.

V okviru doktorskega študijskega programa Biomedicina, Univerza v Ljubljani, poteka tudi študij znanstvenega področja Toksikologija. Trenutno poteka predvpis, kandidati  za vpis morajo najkasneje do vključno 14. avgusta 2020, izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ in zahtevane priloge, objavljene na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b/, poslati priporočeno po pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Biomedicino« ali na elektronski naslov doktorski.studij@uni-lj.si do predpisanega roka.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Organizirane oblike študija predstavljajo 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Študijske obveznosti programa so ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS – European Credit Transfer System), s čimer je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Program organizira in izvaja pet članic Univerze v Ljubljani in trije raziskovalni inštituti, ki v program vključujejo habilitirane učitelje in znanstvene sodelavce. Sodelujejo pri organiziranih oblikah pouka in mentorstvih ter nudijo raziskovalno infrastrukturo kandidatom za izdelavo doktorskega dela.

Več informacij o študiju znanstvenega področja Toksikologija dobite na spletni strani: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/ ali koordinatoricah znanstvenega področja Toksikologija Mariji Sollner Dolenc (marija.sollner@ffa.uni-lj.si), Damjani Drobne (damjana.drobne@bf.uni-lj.si).

Za članice in člane STD v četrtek 14.5.2020 ob 17h organiziramo izobraževanje, ki ga bo pripravila dr. Ester Lovšin Barle (Head Product Stewardship and Health, Takeda Pharmaceuticals).

Naslov: General principles of worker protection from exposure to oncology medicinal products in pharmaceutical research, development and manufacturing

Način izvedbe: Webinar bo potekal v slovenskem jeziku, izročki pa bodo v angleškem jeziku (link bo članom STD posredovan naknadno)

Povzetek:
The European Commission is financing a study to support a preparatory work concerning a possible EU initiative to protect workers from exposure to hazardous medicinal products in the healthcare setting. The study may result in the possible amendment to the EU Directive 2004/37/EC – carcinogens or mutagens at work (aka Carcinogens and Mutagens directive (CMD)) or other relevant Occupational Safety and Health legislation or other non-legislative instruments (Ares(2019)7813568 – 19/12/2019).
In pharma worker exposures are managed through a system of hazard and risk assessment with the aim of eliminating potential for adverse health effects. In this webinar an overview of those risk assessment and mitigation principles will be discussed with a link to published literature on the exposure management gaps observed in healthcare setting.

Zanimive in aktualne vsebine o vlogi medicinskih toksikologov in toksičnosti potencialnih terapevtikov ob pandemiji COVID-19 lahko najdete v reviji Journal of Medical Toxicology.

Članka sta dostopna na spletni strani revije.

COVID-19: Therapeutics and Their Toxicities. Chary et al., J. Med. Toxicol. (2020). https://doi.org/10.1007/s13181-020-00777-5

Medical Toxicology and COVID-19: Our Role in a Pandemic. Neumann et al., J. Med. Toxicol. (2020). https://doi.org/10.1007/s13181-020-00778-4

Organizatorji EUROTOX 2020 so sporočili, da je kongres zaradi pandemije COVID-19 prestavljen v leto 2021.

Več informacij bo sledilo v kratkem in jim lahko sledite na uradni spletni strani kongresa http://eurotox-congress.com/2020/ .

Posledično je za dve leti prestavljen tudi planirani EUROTOX 2021, ki bi moral biti v Ljubljani.

Kongres EUROTOX v Ljubljani je tako prestavljen na leto 2023.

Vsi člani in članice vabljeni na občni zbor 28.5.2020 ob 16h, glede na situacijo bo tokrat potekal v korespondenčni obliki.

Vabilo Občni zbor STD 2020

Kongres EUROTOX 2020  6. – 9. sept. 2020, Köbenhavn, Danska

Rok za oddajo izvlečkov je podaljšan do 30.4.2020

(http://www.eurotox-congress.com/2020/)

Poslovila se je Prof. Vesna Matović, predsednica Srbskega toksikološkega društva, dejavna članica EUROTOX in podpornica Slovenskega toksikološkega društva (STD). S hvaležnostjo se spominjamo njene neumorne podpore STD pri kandidaturi za EUROTOX2021 in izvedbi EUROTOX tečaja – Regulatory toxicology 2018. Naj počiva v miru!  

In Memorian Vesna Matović.pdf

Kongres EUROTOX2020 bo od 6. – 9. sept. 2020 v Koebenhavnu. Rok za oddajo izvlečkov je 31.3.2020 (http://www.eurotox-congress.com/2020/). CALL FOR ABSTRACTS | REGISTER ONLINE NOW 

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) razpisuje dve delovni mesti, in sicer eno na področju ekotoksikologije in ostankov fitofarmacevtskih sredstev v hrani   Scientific Officer – Ecotoxicology/Plant Protection Products Residues ; View& recommend job) in drugo na področju molekularne Scientific Officer – Molecular Biology ;  View& recommend job. Rok za oddajo prijav je 18.11.2019 ob polnoči.